Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΛΕΥΤΕΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥΣ

http://taxalia.blogspot.com/

Οι ευρωβουλευτές , εν μέσω οικονομικής κρίσης, έχουν εγκρίνει πρόσθετο επίδομα 1.500 ευρώ τον μήνα για τον κάθε ένα από αυτούς, το οποίο προστίθεται στα ήδη υφιστάμενα επιδόματα τους, για να καλύψουν δαπάνες προσωπικού. Σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν εγκρίνει και δρομολογήσει και την πρόσληψη 150 νέων διοικητικών υπαλλήλων.

Τα πρόσθετα χρήματα του επιδόματος έρχονται να προστεθούν στα 17.540€ που ήδη λαμβάνουν οι ευωβουλευτές μας!

Δηλαδή ο κάθε ευρωβουλευτής μας δηλαδή, θα έχει έξοδα 19040€ το μήνα περίπου 230.000€ τον χρόνο! Φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι το συνολικό κόστος του κάθε ευρωβουλευτή! Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν πολλά ακόμη έξοδα και κόστη. Είναι αλήθεια ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γνωρίζουμε με ακρίβεια το πραγματικό συνολικό κόστος ενός απλού ευρωβουλευτή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ