Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΠΟΣΧΙΣΤΕΣΤο 1949 κατά την διάρκεια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Εθνικού Στρατού στον Ταΰγετο, βρέθηκαν πάνω σε αντάρτη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος δύο μικρά βιβλία.

Το πρώτο είχε τον τίτλο «Η Σλαβομακεδονίτισσα στον Αγώνα», με τις ενδείξεις: (Τυπώθηκε τον Μάη του 1948 σε 2000 αντίτυπα στο τυπογραφείο της «Εξόρμησης» στην Ελεύθερη Ελλάδα) [1]. Μεταξύ άλλων ανεφέρετο (σ.8) «.. στις γραμμές του «ΕΛΑΣ» είχαν ενταχθεί πάνω από 5000 ένοπλοι Σλαβομακεδόνες και 10000 στον εφεδρικό ΕΛΑΣ» και πιο κάτω, «..στην ηρωική δράση του ΚΚΕ που από το 1919 είχε αναγνωρίσει το σλαβομακεδονικό πληθυσμό της Ελλάδας» και ακόμα ότι « ..σλαβομακεδόνες συμμετείχαν στο ηρωικό ΕΑΜ, .. στο αντιφασιστικό μέτωπο της σλαβομακεδονίτισσας γυναίκας και στην βοήθεια που δόθηκε από το ΚΚΕ για την ανεξαρτησία του σλαβομακεδονίτικου λαού».

Το δεύτερο βιβλίο, με τίτλο« Κομμουνιστική Οργάνωση της Μακεδονίας του Αιγαίου» (ΚΟΕΜ), Μάιος 1949, ανεφέρετο στην δράση και τους σκοπούς της ΚΟΕΜ. Η οργάνωση εφαίνετο ότι ήταν «τμήμα του ΚΚΕ». Στην σελίδα 10 ανεφέρετο: « Το κίνημα μας από παλιά συνδέεται με το προοδευτικό εργατικό κίνημα της χώρας μας και γίνεται η πιο σταθερή εφεδρεία του ΚΚΕ από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης του». Στην σελίδα 20 αναφέρεται: « η ΚΟΕΜ σαν αυθύπαρκτη και αυτοτελής κομματική οργάνωση και πολιτική μονάδα ανήκει στο ΚΚΕ». Και στην σελίδα 21 ο λόγος του γραμματέα κλείνει: «Ζήτω ο Μακεδονίτικος λαός, ζήτω το ΚΚΕ».

Στην ανωτέρω συνέλευση της ΚΟΕΜ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου του 1949 συμμετείχε και ο «σ. Ζαχαριάδης», ο οποίος μίλησε εκ μέρους του ΚΚΕ :

« ..Η δημιουργία μίας ξεχωριστής κομματικής οργάνωσης για τη Μακεδονία του Αιγαίου, ιστορικά διαγράφεται και καθορίζεται από την πορεία της κοινωνικής εξέλιξης και ανάπτυξης του ίδιου του Μακεδονίτικου λαού. Εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ εύχομαι στην οργάνωσή σας και σε όλους καλό ξεκίνημα και τελική νίκη».

Η ως άνω έκδοση ήτο δίγλωσση, με παράλληλες στήλες σε Σλαβική και Ελληνική Γλώσσα [2].

[1] Νίκου Ζέρβη, «Καλαμάτα, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση», Τόμος Γ, σ. 68.

[2] Evangelos Kofos, {The impact of the Makedonianquestion on civil conflict in Greece (1943-1949), Athens 1989, σ.5. Στο Hellenic Foundation for the Defence and Foreign Policy.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ