Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ KAI ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ1) Στο βιβλίο SOE, The Special Operations Executive, 1940-1946 του M.R.D. Foot, 1984 , στην σελίδα 235 αναφέρεται:

« The operation ANIMALS, as several SOE´s observers noticed, was one of the few times when the Greeks (ELAS) did seem to want to come out from the hils and hit back at their occupants. The only other spell of even sporadic raiding, unless it was raiding conducted strictly by parties sent it by SOE, came ONLY in the autumn of 1944 when the Germans withdrew. Even then, it was remarked, a great deal many forces who had talk ed big in the mountains about the great deeds they were going to slunk past the retreating German columns, in pursuit of political aims of their own…».

Σε απλά Ελληνικά λέει ότι γενικά οι αντάρτες του ΕΛΑΣ ήσαν απρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς και ενδιαφέροντο μόνο για τις πολιτικές τους υποθέσεις.

2) O Chris Woodhouse (SOE), στο βιβλίο του «Το μήλο της έριδος» αναφέρει για τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ:


«Διά τους ηγέτας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ η πάλη κατά των Γερμανών ήταν δευτερεύουσα μέριμνα, ήτις ανελαμβάνετο μόνον δια σκοπούς εξυπηρετούντες τον αρχικό σκοπό της κατάκτησης της εξουσίας.».


3) Ο αρχηγός των εργατικών Walter Sitrin (αριστερός συμπαθών το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ(ΚΚΕ)) στον λόγο του στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ανέφερε:

«… Εις απάντηση του ερωτήματος ποίον ρόλο έπαιξε ο ΕΛΑΣ κατά την καταδίωξη των υποχωρούντων Γερμανών, έρχεται το γεγονός ότι ενώ τα Αγγλικά Στρατεύματα εκινούντο προς Βορρά, καταδιώκοντα τους Γερμανούς, συναντούσαν δυνάμεις του ΕΛΑΣ, οι οποίες ΕΒΑΔΙΖΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΤΕΥΘΝΣΗ. Διότι ο ΕΛΑΣ ενδιαφέρετο πολύ περισσότερο να υπάγει εις τας Αθήνας διά να καταλάβη την εξουσία παρά να πολεμήσει κατά των Γερμανών».

4) Απόσπασμα από τον λόγο του Winston Churchill εις την Βουλή των Κοινοτήτων την 18η Ιανουαρίου 1945.

«..εδέχθει ο ΕΛΑΣ τα όπλα και τα εφύλαξε με το απώτερο σχέδιο να κατακτήσει την εξουσία εις το Ελληνικό κράτος εντός των Αθηνών όταν οι Γερμανοί θα είχαν υποχωρήσει….μαζί τους ευρίσκοντο και Βουλγαρικά στοιχεία με τις ίδιες εδαφικές προθέσεις….Οι ένοπλες συμμορίες του ΕΛΑΣ κατά τα δύο τελευταία έτη ελάχιστα ενόχλησαν τους Γερμανούς»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ