Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΧ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ο Π. Κωστόπουλος ήταν ο Διοικητής της ΙΧ Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ. Συμμετείχε στην μάχη για την κατάληψη των Καλαμών από τον ΕΛΑΣ την 9ην Σεπτεμβρίου 1944, τραυματίσθηκε τις πρώτες στιγμές της μάχης και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμών. Ο τραυματισμός του Κωστόπουλου υπήρξε ατυχής, αφού είναι βέβαιον ότι εάν δεν ετραυματίζετο θα επεφεύγετο η εκτέλεση των 500 αιχμαλώτων ταγματασφαλιτών μετά την μάχη της Καλαμάτας στις 18 Σεπτεμβρίου του 1944 στις όχθες του ποταμού Νέδοντα από τους εκτελεστές της ΟΠΛΑ.


Στις 11 Ιανουαρίου του 1947 η εφημερίδα Θάρρος δημοσίευσε επιστολή του με τίτλο «Ο διοικητής της ΙΧ Ταξιαρχίας του ΕΛΑΣ Κωστόπουλος καταδικάζει το ΚΚΕ» [1]


«… το ξέσπασμα των Κομμουνιστικών προθέσεων και τα ανήκουστα εγκλήματα των καθ΄όλην την Μεσσηνίαν ….διά των οποίων αμαύρωσαν ως και διά προγενεστέρων πράξεων των μίαν υπέροχον Εθνικήν Προσπάθειαν..»


[1] ΝΙΚΟΥ ΖΕΡΒΗ. Καλαμάτα-Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση, Τομ 6ος Σελίδα 488, Καλαμάτα 2005.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ