Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΟ ενημερωμένος και έγκυρος δικτυακός τόπος STRATEGY-GEOPOLITICS( http://strategy-geopolitics4.blogspot.com/) στις 23-7-09 παρουσίασε άρθρο σχετικό με την κατασκευή του πρώτου κατασκοπευτικού δορυφόρου της Τουρκίας.

Η ιταλική εταιρεία Telespazio ανακοίνωσε στις 16 Ιουλίου πως υπέγραψε στην Άγκυρα σύμβαση ύψους μεγαλύτερου των €250 εκατ. με την τουρκική Γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) για την προμήθεια του δορυφορικού συστήματος Göktürk, παρουσία του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Binali Yildirim, του υπουργού Άμυνας Vecdi Gönül, του Aρχηγού της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΤΗΚ) Aydoğan Babaoğlu.
Η σύμβαση καλύπτει την προμήθεια ενός δορυφόρου παρατήρησης εξοπλισμένου με οπτικό αισθητήρα υψηλής ανάλυσης, ενός κέντρου ολοκλήρωσης και δοκιμών δορυφόρων το οποίο θα κατασκευασθεί στην Τουρκία και του συνολικού επίγειου εξοπλισμού για το σύστημα, ο οποίος θα ελέγχει την τροχιακή λειτουργία και θα εκτελεί την πρόσκτηση και επεξεργασία δεδομένων.

Υπενθυμίζεται πως την ανάθεση του προγράμματος στην Telespazio αποφάσισε στις 18 Δεκεμβρίου 2008 η Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας (SSIK) της Τουρκίας. Το σχετικό Αίτημα Προσφορών (RfP) εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2006, προβλέποντας πολυφασματική διακριτική ικανότητα καλύτερη από 3,2m και παγχρωματική καλύτερη από 80cm. Η παγχρωματική λειτουργία χρησιμοποιεί την ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, παρέχοντας απεικονίσεις όμοιες με κοινές ασπρόμαυρες φωτογραφίες και είναι γενικά ακριβέστερη από άποψη διακριτικής ικανότητας εδάφους. Η πολυφασματική λειτουργία χρησιμοποιεί πολλαπλές διαφορετικές ζώνες της ορατής ή και της εγγύς υπέρυθρης περιοχής του φάσματος, απεικονίζοντας με διαφορετικά χρώματα ενδείξεις για χαρακτηριστικά της γήινης επιφάνειας όπως βλάστηση, άσφαλτος ή σκυρόδεμα, ορυκτά, υπόγεια ύδατα.

Η Τουρκία μεθοδικά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες προσανατόλισε την οικονομική της ανάπτυξη γύρω από την αμυντική βιομηχανία η οποία αποσκοπεί σε βάθος 15-20 ετών, να αποτελέσει τον αποκλειστικό προμηθευτή των ενόπλων της δυνάμεων και να προβεί σε εξαγωγές. Με την εξοικονόμηση συναλλάγματος από τους δύο αυτούς στρατηγικούς στόχους, θα χρηματοδοτήσει την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα που χρειάζεται για ένα τέτοιο εγχείρημα. Με γνώμονα τις διαρκώς αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες, η πολιτική της απόφαση ήταν να αναπτύξει αμυντική βιομηχανία. Για τον σκοπό αυτό ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 κινήθηκε προς τις εξής κατευθύνσεις: 1) Δημιούργησε ένα σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης για την χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό σε επιλεγμένους τεχνολογικούς τομείς. 2) Αναβάθμισε τα Πανεπιστήμια της και κατόρθωσε να λειτουργήσει δύο ιδιωτικά Πανεπιστήμια διεθνούς κύρους όπου διεξάγεται επιστημονική έρευνα σε στρατηγικούς τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, όπως π.χ φωτονικής ( για την κατασκευή γυροσκοπίων πυραύλων και σταθεροποιητών με συμβολόμετρα laser που λειτουργούν ανεξάρτητα από τα συστήματα κατεύθυνσης GPS) ), νανοτεχνολογίας (για την κατασκευή αισθητήρων και βιολογικών όπλων όπου επένδυσε από το 2000 μέχρι σήμερα πάνω από 1 δις. $), διαστημικής τεχνολογίας, κλπ. 3) Ίδρυσε τον Ερευνητικό οργανισμό TUBIΤΑΚ, η διεύθυνση του οποίου υπάγεται άμεσα στον πρωθυπουργό της χώρας και ο οποίος δεν έχει την γραφειοκρατική δομή του Τουρκικού δημοσίου. Ο ΤUBIΤΑΚ χρηματοδοτεί αποκλειστικά στρατιωτικά ερευνητικά προγράμματα. Ο οργανισμός αυτός το 2007 ίδρυσε γραφείο στις Βρυξέλλες και κατόρθωσε μέσα σε δύο χρόνια να διοχετεύσει στην Τουρκία πάνω από 50 εκ. υπό μορφή Ερευνητικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα μέσω του γραφείου του TUBIΤΑΚ στις Βρυξέλλες πέτυχε δάνειο με ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων ύψους 400 εκ € για την ανάπτυξη υποδομών που περαιτέρω θα αναπτύξουν την αμυντική της βιομηχανία, ενώ έχει μία εξαιρετική συνεργασία με την commission μέσω ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων lobbying. Ταυτόχρονα ένας μεγάλος αριθμός από τις βιομηχανίες της συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) ο οποίος ουσιαστικά χρηματοδοτεί την ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας. Έπίσης βελτίωσε την τεχνολογική της υποδομή με την αγορά τεχνογνωσίας και συμπαραγωγές αμυντικών συστημάτων συνάπτοντας στρατηγικές συμμαχίες βάθους με μία σειρά κρατών όπως το Ισραήλ και η Ν. Κορέα. Ενώ η χώρα μας ξεκίνησε με καλλίτερες προοπτικές σε αυτό τον τομέα, ο αριστερός συνδικαλισμός, η διάλυση των πανεπιστημίων, η στελέχωση των Πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, καθώς και νευραλγικών τομέων του δημοσίου με κομματικά στελέχη του Σύριζα, η αναξιοκρατία, η ρεμούλα, και η λειτουργία των κομμάτων με την μορφή λεσχών πλουτισμού των πολιτικών ακύρωσε την όποια προσπάθεια στα σπάργανα της.

Η Ελλάδα είναι αδύνατον να αντέξει οικονομικά σε κούρσα εξοπλισμών με την γείτονα χώρα χωρίς τις υποδομές μίας αμυντικής βιομηχανίας απαλλαγμένης από την κρατική παρέμβαση, όπου θα λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια μόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ