Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚΤο σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα σχετίζεται με την συστηματική αποδόμηση των στοιχείων που συνιστούν το Έθνος, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις δραστηριότητες των Ελληνικών πολιτικών κομμάτων εντός και εκτός Ελλάδος. Όσο αφορά το εξωτερικό, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές κατά πολύ υπερτερούν των Ευρωπαίων συναδέλφων τους σε «προοδευτικότητα και δημοκρατικότητα» μέσω της ευγενικής των άμιλλας στο θέμα του μετασχηματισμού της Ελλάδος σε πολυεθνική κοινωνία. Η Μαριλένα Κοππά π.χ. είναι Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Επίκουρη Καθηγήτρια Βαλκανικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, έχει διατελέσει πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ και είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών από το 2007. Η κυρία αυτή, στις 11/2/09 έκανε την εξής ερώτηση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο περί «Λειτουργίας Ισλαμικού Τεμένους στην Ελλάδα»

«Με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει προνοήσει για την λειτουργία ισλαμικού τεμένους -παρότι έχει ψηφιστεί ανάλογος νόμος, ο N.3512/2006 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 6- έτσι ώστε οι μουσουλμάνοι να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και επίσης έχοντας υπόψη το υψηλό χρηματικό πρόστιμο ( 60.000 ευρώ) που επέβαλε η Νομαρχία Αθηνών σε έλληνα ιδιοκτήτη χώρου, λόγω του ότι χρησιμοποιείτο παράνομα ως χώρος θρησκευτικής λατρείας αλλοδαπών ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:


Με ποιο τρόπο προτίθεται να πιέσει το κράτος μέλος έτσι ώστε να λάβει σοβαρά υπόψη του μια συμβατική υποχρέωση της ΕΕ για ελεύθερη και απρόσκοπτη έκφραση των θρησκευτικών δικαιωμάτων των μουσουλμάνων?

Θεωρεί η Επιτροπή ότι η επιβολή προστίμου για τέτοιου είδους υποθέσεις, σε πολίτες που ενοικιάζουν χώρους σε αλλοδαπούς, αντίκειται στις θεμελιώδεις ελευθερίες και στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα?»

Επίσης η εν λόγω κυρία ανησυχεί σε βαθμό υπερθετικό επειδή η χώρα μας δεν παρέχει πολιτικό άσυλο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών από το Ιράκ. Έκανε και σχετική επερώτηση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με θέμα «Άσυλο και Πρόσφυγες». Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανησυχούσα κυρία για τον μη την ικανοποιητικό εξισλαμισμό της Ελλάδος είναι η εξής:

«Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην Ελλάδα και έχει έλθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές μετά από κατηγορίες από διάφορες πηγές περί μη συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του ασύλου, και ιδίως με την οδηγία 2005/85/EΚ του Συμβουλίου. Η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης όλων των σχετικών πληροφοριών και, εφόσον χρειάζεται, θα προβεί στις σχετικές διαδικαστικές ενέργειες σύμφωνα με την εξουσία που της έχει ανατεθεί από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ώστε να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της δυνάμει του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του ασύλου.

Σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά την Ελλάδα καθώς και με την προσφυγή της Επιτροπής κατά του κράτους μέλους αυτού για μη συμμόρφωση με τον κανονισμό, η Επιτροπή θα παρέπεμπε το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-6748/08 του κου Saïd El Khadraoui» .

Της εν λόγω επερωτήσεως της ευγενούς και φιλάνθρωπου αυτής κυρίας είχε προηγηθεί η επερώτηση του Βέλγου Ευρωβουλευτή Saïd El Khadraoui η οποία είναι η εξής»:

«Η ΕΕ δεν είναι σε θέση να παράσχει προστασία σε μια ευάλωτη ομάδα ανθρώπων, αιτούντων άσυλο από το Ιράκ. Στην Ελλάδα, οι ιρακινοί αιτούντες άσυλο και άλλοι μετανάστες συλλαμβάνονται συστηματικά και στη συνέχεια κλείνονται σε βρόμικα και ασφυκτικά γεμάτα μέρη. Στη συνέχεια μεταφέρονται κρυφά και παρά τη θέλησή τους στην Τουρκία. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η οργάνωση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2008.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά της Ελλάδας, αλλά αποτελεί ευθύνη ολόκληρης της ΕΕ. Παρόμοιες παραβιάσεις πρέπει να εξαλειφθούν, σύμφωνα με την οδηγία 2003/9/ΕΚ(1) της 27ης Ιανουαρίου 2003 για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο.

Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη στα σύνορα της ΕΕ αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της παράνομης μετανάστευσης. Η Σύμβαση του Δουβλίνου αυξάνει τις πιέσεις αυτές, διότι αναθέτει την ευθύνη σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης ενός αιτούντος άσυλο στην πρώτη χώρα της ΕΕ στην οποία αυτός θα εισέλθει.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων ιδρύθηκαν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά με δεδομένα τα πρόσφατα γεγονότα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα, διαπιστώνει κανείς ότι το σύστημα δεν λειτουργεί ακόμα ιδανικά:

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν αιτούντες άσυλο πίσω στην Ελλάδα, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι η υποδοχή τους εκεί γίνεται υπό απάνθρωπες συνθήκες;

2. Το σύστημα που προκύπτει από τη Σύμβαση του Δουβλίνου αναφέρει ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ οφείλει να παρέχει τον ίδιο βαθμό προστασίας προς τους αιτούντες άσυλο. Είναι προφανές ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς φαίνεται ότι οι ιρακινοί πρόσφυγες έχουν 85 % δυνατότητες να λάβουν άσυλο στη Γερμανία, ενώ στη Σλοβενία το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν μηδενικό. Υπάρχουν σχέδια για αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τους αιτούντες άσυλο;»

Επίσης στον διαδυκτιακό τόπο «ΔΕΞΙ ΕΧΤΡΕΜ» την 15η Απριλίου 2009 αναφέρεται ότι ο αρχηγός του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης όταν ήταν Ευρωβουλευτής έκανε την εξής επερώτηση:

«Στη Νότια Ελλάδα ζουν 11.000 Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες οι οποίοι έφυγαν από την ελληνική Θράκη και ζουν και εργάζονται στο νότο της χώρας. Στη Νότια Ελλάδα δεν υπάρχει ιμάμης και έτσι οι μουσουλμάνοι αναγκάζονται να θάβουν τους νεκρούς τους μεταφέροντάς τους στη Θράκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών (όπου υπάρχει - και σωστά - χώρος ταφής για τους νεκρούς διαφόρων δογμάτων π.χ. Εβραίους κλπ.) δεν υπάρχει καθαρτήριο όπου οι μουσουλμάνοι θα μπορούσαν να πλύνουν τους νεκρούς τους. Η όλη κατάσταση συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των ελλήνων μουσουλμάνων πολιτών και - παρότι η κατάστασή τους δεν συγκρίνεται με τις ρατσιστικές διώξεις που υφίστανται οι χριστιανοί σε χώρες όπως π.χ. η Τουρκία - εντούτοις θα έπρεπε να διορθωθεί και να ευθυγραμμιστεί με τα ισχύοντα σε κάθε ευνομούμενη και δημοκρατική χώρα.

Η Επιτροπή γνωρίζει το ζήτημα της μη ύπαρξης ιμάμη στη Νότια Ελλάδα; Ποιες εξηγήσεις έχουν δοθεί από τις ελληνικές αρχές για το θέμα; Πώς μπορεί να παρέμβει η Επιτροπή στις ελληνικές αρχές ώστε να δημιουργηθεί χώρος καθαρτηρίου στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών για να εξυπηρετούνται οι έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες;»

Είναι περιττό να αναφέρουμε τις αντίστοιχες δραστηριότητες των βουλευτών του Σύριζα. Όσο αφορά την Νέα Δημοκρατία, αυτή διεξάγει την ευγενή άμιλλα στην μετατροπή της Ελλάδος σε μουσουλμανική και «πολυπολιτισμική» χώρα μέσω των διοικητικών πράξεων του κ. Παυλόπουλου που αφορούν τους λαθρομετανάστες.

Όλοι αυτοί οι καλοπληρωμένοι εκπρόσωποι των ιδίων οικονομικών συμφερόντων, εάν μπορούν ποιούν την νήσσα, στην καλύτερη δε των περιπτώσεων αντιδρούν τόσο χλιαρά στα εθνικά θέματα, όσο να μην φάνει ότι χαλούν την «κοσμοπολίτικη» εικόνα τους. Μετασχηματίσθηκαν σε ένα βράδυ από πολίτες Βαλκανικής χώρας σε Ευρωπαίους, βλέπετε τώρα πίνουν τον καφέ τους στην Grant-Place των Βρυξελλών. Από την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης των σημερινών παρακμιακών πολιτικών γραικυλισμών. Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν θα μπορέσει ο Ελληνικός λαός να κάνει την υπέρβαση του και να αντισταθεί στην επερχόμενη θύελλα πριν είναι πολύ αργά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ