Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

THE GREEK GOVERMENT «RELOCATES» THE EUROPEAN PATRIOTS BEHIND THE BARSThe left government of Greece, is putting behind the bars the Nationalist activists and the European Patriots , who oppose her plans to give the Greek citizenship, and thus the European one, to millions of muslim immigrants from Asia and Africa. In reality the government of mr. Papandreou invites every muslim on earth to enter in Europe. Two journalists and publishers are now in jail with accusations, which violate any legal principle, similarly to the situation of every third world country. Mr Dimitris Papageorgiou, the publisher of the journal PATRIA and Mr Savvas Hatziparaskevas, the publisher of the newspaper STOCHOS, were put in high security prisons for the reason that they are European patriots, guarding with their pen the gates of Europe. Tens of other patriots are jailed for the same reason.

The Greek Journalist Dimitris Papageorgiou, is a leading anti-muslim and anti-immigration activist in Greece. He was imprisoned on the 23rd of January 2009 by the leftist government of Greece for anti-immigration actions. Mr Papageorgiou was arrested when he was trying to report the street clashes between pro-immigration demonstrators, supported by Syrian muslins and an extreme left political party (SIRIZA) , and anti-immigration Greek Nationalists (Independent Patriots). The police arrested only the Greek Nationalists, and 44 of them, included young teenagers, were imprisoned in the police headquarters of Athens for 3 days. Dimitris Papageorgiou was send to a high security prison on criminal charges based on non-existed legislation, as a anti- riot law was came to an end from October 2009.

Savvas Hatziparasevas was jailed together with the inhabitans of one of muslim getoes of Athens at Agios Panteleimonas, 1 km from the center of Athens for a demonstration against immigrants. He was send to the high security prison of the city of Nafplion, 150 km south of Athens. The Greek goverment is preparing a hellish situation not only for Greek people, but for all European citizens by intending to grant the Greek citizenship to millions of muslims over the next five years. Taking into consideration that Greece is bankrupt; the country is unable to provide any dissent standards of living for the muslim immigrant population now living in Greek slums. The new law will allow them to re-settle legally in wealthiest European countries. The new legislation will come for discussion in the house of parliament next Monday. The imprisoned journalist is the editor of the monthly «PATRIA».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ