Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣε έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Άρη Βελουχιώτη προς την VIII Μεραρχία στις 23/4/1943 , επισημαίνεται ότι ο στόχος της Μεραρχίας θα πρέπει να είναι η στρατιωτική συντριβή του ΕΔΕΣ και όχι ο αγώνας εναντίον των Γερμανών.


Προς την VΙΙΙ Μεραρχία Χαλίκι

Ως υπεύθυνος διαχειριζόμενος το ζήτημα εκκαθαρίσεως του ΕΔΕΣ, επί των υμετέρων ενεργειών έχω να παρατηρήσω:

1ον) Πολιτικώς από στρατηγικής και ταχτικής άποψης του πολέμου μας εναντίων του εσωτερικού (Ζέρβας-Αντίδραση) και εξωτερικού (Γερμανοί) εχθρού, η ενέργεια σας να αποσύρετε τις εναντίων του ΕΔΕΣ δυνάμεις είναι απολύτως εσφαλμένη και ασύμφορος.

20ν) Κατά την γνώμη μου είναι χίλιες φορές προτιμότερο να διανοίξουν οι Γερμανοί την οδό Ιωαννίνων-Μετσόβου-Καλαμπάκας, παρά να εξακολουθήση υφιστάμενος ο ΕΔΕΣ έστω και μία βδομάδα ακόμα.

30ν) Γι αυτό εντέλλομαι όπως άμα λείψει παρούσης διατάξετε αμέσως Καβαλάρη, απαλασσομένου του εφεδρικού και συμπληρωμένης της δυνάμεως του δια δυνάμεων ενεργού ΕΛΑΣ, ώστε να έχη 300 άνδρας τουλάχιστον, να κινηθή ταχύτατα προς θέση Πλάκα και εκείθεν δράση εναντίων εδεσιτών, λαμβάνων επαφή με τα υμέτερα τμήματα και υπό τας διαταγάς μου, του λοιπού αποτελούσης δυνάμεως του μέρους του υπ’ εμέ ανεξαρτήτου εκκαθαριστικού συγκροτήματος.

40ν) Αναφέρατε δια του ιδίου συνδέσμου λήψιν παρούσης και έναρξη εκτελέσεως.

Ωρα 2.30 Καλαρύτες 20.4.43

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ


[Στην φωτογραφία επεικονίζεται ο Άρης Βελουχιώτης μαζί με τον Καπετάνιο του ΕΛΑΣ «Ωρίωνα» και τον John Fatsea μέλος της Αμερικανικής Στρατιωτικής αποστολής στην Ελλάδα. Η φωτογραφία έχει ληφθεί στην Καλαμάτα στις 19-20 Σεπτεμβρίου 1944, αμέσως μετά την αφιξή του από τον Μελιγαλά].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ