Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΛΙΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ


Έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί διάφορα συμφωνητικά μεταξύ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και κατοχικών δυνάμεων, πλην των γνωστών του Λειβαδίου και Μελισσοχωρίου, όπως αυτό της συμφωνίας της Άνω Κολλίνας Λακωνίας μεταξύ των διοικητών της Γκεστάπο Τριπόλεως και Σπάρτης, και του απεσταλμένου του 8ου συντάγματος του ΕΛΑΣ Κωνσταντίνου Μαρινάκη και δύο άλλων ακόμη άγνώστων προσώπων εκ μέρους του ΕΛΑΣ. Την συμφωνία αυτή την επιβεβαίωσε σε δημοσίευσή του ο «Ριζοσπάστης» στις 14-5-1944 με την εξής είδηση. «Το 8ο σύνταγμα του ΕΛΑΣ Λακωνίας, πιεζόμενο σκληρά, συμφώνησε με τις τοπικές γερμανικές αρχές, αναστολή εχθροπραξιών από 30-3-44 μέχρι 10-4-44».

Επίσης ο Κωνσταντίνος Μαρινάκης κατέθεσε ενόρκως αργότερα τα εξής:

« Κατόπιν της συμφωνίας αυτής διετάχθημεν από τον ΕΛΑΣ να μην προσβάλωμεν ενόπλως τις Γερμανικές φάλαγγες. Εγώ φωτογραφήθηκα την ημέρα εκείνη εις την διακλάδωση των οδών Σπάρτης - Αραχώβης μετά την υπογραφή της συμφωνίας.»

Η φωτογραφία υπάρχει . Σε αυτή φαίνονται οι δύο διοικηταί της Γκεστάπο μαζί με τον Κ. Μαρινάκη και τους δύο άλλους ελασίτες. Επίσης υπάρχει και η φωτογραφία του εγγράφου στην Γερμανική και Ελληνική Γλώσσα.

Τέτοιου είδους συμφωνίες στην Πελοπόννησο υπήρξαν πολλές μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου οι Γερμανοί έφυγαν μέσω του οδικού άξονα Καλαμών Κορίνθου χωρίς να πέσει σχεδόν ούτε ένας πυροβολισμός αφού ο ΕΛΑΣ είχε κάθε συμφέρον να διατηρήσει τις δυνάμεις του ανέπαφες για την τελική αναμέτρηση στην Μεσσηνία με τα Τάγματα Ασφαλείας στον Μελιγαλά, την Καλαμάτα, τους Γαργαλιάνους και την Πύλο. Από αυτές τις συγκρούσεις οι νεκροί στην Μεσσηνία, κυρίως άμαχοι και αμέτοχοι, ήσαν περισσότεροι από 6000 σε διάστημα ενός μηνός.

Το σύμφωνο της άνω Κολλίνας έχει ως εξής:

Άνω Κολλίνα 30-3-44

Συνεννόησις

Συνήλθωμεν σήμερον την 30-3-44 η S.D. Γερμανική Πολιτική Αστυνομία και ο Αντιπρόσωπος Πελλ. Επιτροπής και Αντ. Επιτρ. Λακωνίας και ο Αντιπρόσωπος του 8ου Συν/τος και αποφασίσαμε τα κάτωθι: Κατόπιν προτάσεως των Γερμανικών Αστυνομικών Αρχών, κατάπαυσιν μέχρι και της 10-4-44 πυρός και εκ μέρους των δύο παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των Ταγμάτων Ασφαλείας, μέχρις ότου αποφανθούν

και αι δύο ανώτεραι αρχαί περί των προτάσεων των γενομένων παρά των Γερμανικών Αρχών. Αι δύο συμβαλλόμεναι παρατάξεις υποχρεούνται να τηρήσουν τ’ ανωτέρω μέχρι νεωτέρας τελικής αποφάσεως περί την Λακωνίαν και γενικότερων περί την Πελοπόννησον. Η υπόθεσης θα συζητηθή εις Αθήνας την 9-10-4-44 εκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ