Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

ΑΝΑΦΟΡΑ D. WALLACE - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΤο καλοκαίρι του 1944 το Foreign Office έστειλε στο στρατηγείο του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (ΚΚΕ) στην Μακεδονία τον David Wallace για να αποτιμήσει την κατάσταση που επικρατούσε με σκοπό να αποτιμήσει και να καθορίσει περαιτέρω την πολιτική της Βρετανίας έναντι της Ελλάδας.

Στην πολυσέλιδη αναφορά του ο Wallace μεταξύ άλλων αναφέρει [1]:

«.. In spite of much kindness and hospitality I can see no reason to modify my view of Greeks as formed in the Middle East. I am convinced that they are fundamentally hopeless and useless people with no future or prospect of settling down to any form of sensible life within any measurable time. OUR EFFORT IN GREECE IN MEN AND MONEY, HAS NOT ONLY BEEN OUT OF ALL PROPORTION TO THE RESULTS WE HAVE ACHIEVED AGAINSTS THE GERMANS BUT ALSO TO THE VALUE OF GREEK PEOPLE, WHO ARE NOT CAPABLE OF BEING SAVED FROM THEMSELVES NOR FOR THEMSELVES….This is the unanimous opinion of all British liaison officers who have long been in the country».

Η μετάφραση του κειμένου έχει ως εξής:

«….Παρά την ευγένεια και την φιλοξενία…έχω πεισθεί ότι οι Έλληνες είναι ένας άχρηστος λαός χωρίς μέλλον και χωρίς προοπτική να αποκτήσουν κάποιου είδους κανονική ζωή σύντομα. Η προσπάθεια μας στην Ελλάδα σε χρήματα και άνδρες απέτυχε εντελώς όσο αφορά τα αποτελέσματα εναντίων των Γερμανών, αλλά και όσο αφορά την ποιότητα του Ελληνικού λαού που είναι ανίκανοι να σωθούν από τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτή είναι η γνώμη όλων των Βρετανών αξιωματικών που υπηρέτησαν στην Ελλάδα….».

[1] John Louis Hondros, Occupation and resistance, the Greek agony 1941-1944, pella publishing company 1983, σελίδα 295.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ