Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή καθησύχασε τις ανησυχίες της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ κ. Μαριλένας Κοππά αναφορικά με την «κακομεταχείριση» των λαθρομεταναστών στην χώρα μας και την παρέπεμψε σε επερώτηση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά την Ελλάδα καθώς και με την προσφυγή της Επιτροπής κατά του κράτους μέλους αυτού για μη συμμόρφωση με τον κανονισμό στη γραπτή ερώτηση E-6748/08 του Βέλγου Ευρωβουλευτή Saïd El Khadraoui» .

«Η ΕΕ δεν είναι σε θέση να παράσχει προστασία σε μια ευάλωτη ομάδα ανθρώπων, αιτούντων άσυλο από το Ιράκ. Στην Ελλάδα, οι ιρακινοί αιτούντες άσυλο και άλλοι μετανάστες συλλαμβάνονται συστηματικά και στη συνέχεια κλείνονται σε βρόμικα και ασφυκτικά γεμάτα μέρη. Στη συνέχεια μεταφέρονται κρυφά και παρά τη θέλησή τους στην Τουρκία. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η οργάνωση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2008.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά της Ελλάδας, αλλά αποτελεί ευθύνη ολόκληρης της ΕΕ. Παρόμοιες παραβιάσεις πρέπει να εξαλειφθούν, σύμφωνα με την οδηγία 2003/9/ΕΚ(1) της 27ης Ιανουαρίου 2003 για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο.

Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη στα σύνορα της ΕΕ αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της παράνομης μετανάστευσης. Η Σύμβαση του Δουβλίνου αυξάνει τις πιέσεις αυτές, διότι αναθέτει την ευθύνη σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης ενός αιτούντος άσυλο στην πρώτη χώρα της ΕΕ στην οποία αυτός θα εισέλθει.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων ιδρύθηκαν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά με δεδομένα τα πρόσφατα γεγονότα που σημειώθηκαν στην Ελλάδα, διαπιστώνει κανείς ότι το σύστημα δεν λειτουργεί ακόμα ιδανικά:

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν αιτούντες άσυλο πίσω στην Ελλάδα, εφόσον έχει καταστεί σαφές ότι η υποδοχή τους εκεί γίνεται υπό απάνθρωπες συνθήκες;

2. Το σύστημα που προκύπτει από τη Σύμβαση του Δουβλίνου αναφέρει ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ οφείλει να παρέχει τον ίδιο βαθμό προστασίας προς τους αιτούντες άσυλο. Είναι προφανές ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς φαίνεται ότι οι ιρακινοί πρόσφυγες έχουν 85 % δυνατότητες να λάβουν άσυλο στη Γερμανία, ενώ στη Σλοβενία το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν μηδενικό. Υπάρχουν σχέδια για αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά τους αιτούντες άσυλο;»

1 σχόλιο:

ΣΧΟΛΙΑ