Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

ΕΧΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ;


Ο προβληματισμός που προκύπτει από το άρθρο «Seven Questions: Will Turkey Join the EU... Or Go Nuclear?» στο Foreighn Policy (http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3677) και που παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά από τον STRATEGY AND GEOPOLITICS (http://strategy-geopolitics4.blogspot.com/2009/06/blog-post_5792.html) περιστρέφετε γύρω από δύο θεμελιώδη ερωτήματα. Εάν η Τουρκία έχει την τεχνογνωσία να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και αν ναι πότε.

Για να δυνηθεί μία χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα πρέπει να μπορεί σαν κοινωνία συνολικά να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις: (1) Να είναι χώρα με επίφαση δημοκρατίας για να μπορέσει να καταστείλει τις όποιες αντιδράσεις στο εσωτερικό της. (2) Να διαθέτει σημαντικά γεωπολιτικά και στρατηγικά ερείσματα για να καταστείλει τις εξωτερικές αντιδράσεις. (3) Να διαθέτει συνολική πολιτική βούληση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. (4) Να υπάρχει γειτονική της χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο. (5) Να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Χώρες με βιομηχανική υποδομή σε αυτοκινητοβιομηχανία, χημική βιομηχανία και βιομηχανία ηλεκτρονικών, δυνητικά μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα σε 2-5 έτη.

Η Τουρκία ικανοποιεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και συνεπώς είναι σε θέση εάν το αποφασίσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η προσπάθεια της Τουρκίας για την απόκτηση πυρηνικής τεχνογνωσίας ανάγεται στην δεκαετία του 1970. Την εποχή αυτή οι Βρετανικές εφημερίδες ανέφεραν την σύλληψη του υπευθύνου κάποιας εταιρίας με έδρα το Λονδίνο. Η εταιρία αυτή είχε ως δραστηριότητα την αγορά λυχνιών Krytron, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πυροδότηση μίας πυρηνικής συσκευής πλουτωνίου 239 τύπου implosion. Οι λυχνίες εν συνεχεία αγοράζονταν από άλλες εταιρείες στην Λιβύη, το Πακιστάν και την Τουρκία. Σημειωτέον ότι την εποχή εκείνη μία λυχνία Krytron είχε κόστος 20 Αγγλικές λίρες και ήταν ελευθέρα διαθέσιμη στην αγορά αφού εχρησιμοποιήτο σε ένα ευρύ φάσμα ειρηνικών τεχνολογιών. Ο διευθυντής της εταιρείας απεκαλύφθη ότι ήταν πράκτορας της ΜΙΤ, προκαλώντας τότε δήλωση του Α. Παπανδρέου ότι η Τουρκία επιχειρεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε τότε πολύ σοβαρό και έκτοτε οι λυχνίες Krytron υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο θεωρούμενες πυρηνικό υλικό πρώτης διαβάθμισης.

Φαίνεται λοιπόν ότι η Τουρκία ήμερα διαθέτει την υψηλή και δύσκολη τεχνολογία πυροδότησης μας πυρηνικής συσκευής implosion . Όσο αφορά το δεύτερο αναγκαίο σκέλος για την κατασκευή πυρηνικών όπλων που είναι το σχάσιμο υλικό, αυτό εύκολα μπορεί να αποκτηθεί από κάποιο πυρηνικό αντιδραστήρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η Τουρκία ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Όσο για το πότε, αυτό μάλλον θα μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα χρόνο από τότε που θα το αποφασίσει με την προϋπόθεση ότι διαθέτει το σχάσιμο υλικό.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ