Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πια, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο η μεγάλη μάζα των διανοουμένων είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το κεφάλαιο ή από την εξουσία. Οι μηχανισμοί είναι γνωστότατο. Η εύνοια, η συμμετοχή σε " ερευνητικά προγράμματα " που συνδέονται με την παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών με την τυπική ιδιότητα του συμβούλου, του τεχνοκράτη, του εμπειρογνώμονα ή ακόμα και του «γκουρού», κατέστησαν την διανόηση «επάγγελμα»...».

Κ
. Τσουκαλάς

« It is now an undeniable fact that throughout the western world the intellectuals are strongly dependent on the capital and the «power». The mechanisms are well known. These are the favouritism, the participation in «research projects» associated with the production, the status of consultant, the technocrat, the expert, or even the «gurus».All these have made the intellectuals a professional cast of people in the service of political, economical and social elites.

C. Tsoukalas

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τι περιμένουνουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
Γιατί μέσα στην σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι καθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα!

Τι νόμους πια θα κάμουν οι συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν!

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑhttp://www.kentri.gr/index.php/kinonia/1110-2010-01-19-08-00-52.html

Τι πραγματικά ισχύει στη Γερμανία:

Τα παιδιά αλλοδαπών αποκτούν με τη γέννησή τους κάτω από συγκεκριμένες διατάξεις τη γερμανική υπηκοότητα. Σε ηλικία μεταξύ 18 και 23 ετών πρέπει να αποφασίσουν, αν θα κρατήσουν τη γερμανική υπηκοότητα, ή των υπηκοότητα των γονέων τους.
Γενικά, αλλοδαποί, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μετά από συνεχή νόμιμη παραμονή στη Γερμανία αποκτούν το δικαίωμα της πολιτογράφησης. Κατά κανόνα ο χρόνος παραμονής αλλοδαπού με γερμανίδα ή γερμανό σύζυγο είναι μικρότερος.
Οι βασικές προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση αλλοδαπού, είναι επαρκής γνώση της γερμανικής γλώσσας, να μην έχει καταδικαστεί, να είναι πιστός στο σύνταγμα και να είναι σε θέση να συντηρηθεί οικονομικά.
Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να πάρουν τη γερμανική υπηκοότητα, πρέπει κατά κανόνα να παραιτηθούν από την μέχρι τότε υπηκοότητά τους. Ο νόμος προβλέπει και κάποιες εξαιρέσεις. Αυτές ισχύουν π.χ. για άτομα μεγάλης ηλικίας και πολιτικά διωκόμενους Επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η διατήρηση και της πρότερης υπηκοότητας σε άτομα μεγάλης ηλικίας και πολιτικά διωκόμενους. Επίσης όταν είναι νομικά αδύνατη η απαλλαγή από την προηγούμενη υπηκοότητα ή τους ζητούνται πολύ υψηλά παράβολα, ή διατυπώσεις που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό ισχύει και για περιπτώσεις όπου η απαλλαγή από την προηγούμενη υπηκοότητα συνδέεται με σημαντικά μειονεκτήματα, ιδιαίτερα οικονομικής και περιουσιακής φύσεως. Διευκολύνσεις για την διατήρηση της παλιάς υπηκοότητας ισχύουν για πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αλλοδαπός που έχει τις προϋποθέσεις και επιθυμεί να πάρει τη γερμανική υπηκοότητα, περνάει και από τεστ γνώσεων. Πρέπει να απαντήσει σε 33 από τις 310 συνολικά ερωτήσεις που έχει δημοσιεύσει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στη δημοκρατία, την ιστορία και την κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ